Edit Profil Gereja Anda

Updated 6 hours ago by Geoff Hensley

  1. Log masuk ke akaun anda dan gunakan ikon pensel yang terletak di penjuru kanan atas skrin untuk memasukkan dan/atau mengedit maklumat gereja anda.
  2. Muat naik imej logo gereja anda menggunakan pautan daripada komputer anda.
  3. Masukkan atau kemas kini laman web gereja anda.
  4. Akhirnya, tetapkan atau kemas kini bahasa pilihan anda.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)