Legg til anbefalt plan

Updated 6 hours ago by Geoff Hensley

Det er for tiden ikke mulig å innlevere leseplaner som er spesifikke for kirken din.
  1. Velg fanen Anbefalt plan
  2. For kontoer med ulike steder, velg å anbefale en plan for alle stedene, eller en for hvert sted. Planen for hele kirken vil vises på sidene til hvert sted med mindre en plan vises på stedsnivå.
  3. Velg Anbefale plan
  4. Finn og legg til leseplan ved å bruke søkefunksjonen
Å anbefale en leseplan vil publisere den på profilen til kirken og varsle folk som har angitt kirken din som deres kirke, via push-varsling.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)