Engeza Izinhlelo Eziqukethwe

Updated 5 hours ago by Geoff Hensley

Izethulo zohlelo eziqondene nebandla lakho azitholakali okwamanje.
  1. Khetha ithebhu ethi Uhlelo Oluqukethwe
  2. Kuma-akhawunti anezindawo eziningi, khetha ukufaka Uhlelo lwebandla lonke noma ngendawo. Uhlelo Lwebandla Lonke luzovezwa emakhasini endawo ngayinye ngaphandle uma Uhlelo luveziwe ezingeni lendawo.
  3. Khetha Uhlelo Oluqukethwe
  4. Thola futhi wengeze Uhlelo ngokusebenzisa isici sokusesha
Okubandakanya Uhlelo kuzolushicilela kuphrofayela yeBandla lakho futhi kwazise abantu ababeke ibandla lakho njengesonto labo ngesaziso sohlelo lokusebenza.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)